I XERACIÓN

  • D Santiago de Lamas. Casou con Dª Ines Sánchez de Vaamonde . Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

  • D Domingo Sánchez de Lamas e Vaamonde.
    Casou con Dª Antonia de Sendon. Filla de D Juan de Sendon e Dª Catalina Pequeña. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

  • D Ambrosio Sánchez Lamas. Natural da cidade de Santiago de Compostela.

Fonte

  • Páxina web do Arquivo Histórico Universitario da Universidade de Santiago de Compostela