I XERACIÓN

  • Pedro de Mouga. Veciño de Ferrol. Mareante. Morreu arredor de 1634.
  • María Pérez de Mougá. Casou con Pedro de Cobas. Veciños da parroquia de Covas concello de Ferrol (A Coruña).
  • Juan de Mougá. Veciño da parroquia de Covas en 1601.

II XERACIÓN

  • Pedro Miguez. Rexedor de Ferrol.
    Casou en primeiras nupcias con María de Lago. Tiveron oito fillos e dúas fillas que morreron antes que o seu pai sen descendencia.
    Casou en primeiras nupcias con Dª. Melchora de Neira e Mandiá. Non tiveron descendencia.

Pedro Miguez o non deixar descendencia fai vínculo dos seus bens no seu sobriño Juan de Montojo (descoñezo si é sobriño de sangue) e en Antonio Arias Domínguez (irmá da súa muller Melchora de Neira). (AHN da Coruña Notario Domingo Fernández Orol; protocolo 160 do ano 1674)

Juan de Montojo cederá o vínculo a súa filla Dona Xoana Pardo, muller do Capitán Don Jacinto Pardo de Lama e Cela. ((AHN Domingo fernández Orol; prot. 122, ano 1674).