I XERACIÓN

 • José Benito Ozores de Romay. Casou con Rosa María Villafane de Mendoza. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • José Felix Ozores.
 • Juán de la Cruz Ozores. Casou con María Josefa Romero. Filla de José de Calo e María Andrea Romero de Mendoza. Señores da casa e pazo de Rial. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • José Ramón Gregorio Andrés Saturnino Ozores Romero. Nado na parroquia de Sobrán concello de Vilagarcía de Arousa o 29 de novembro de 1785. Falecido en Santiago de Compostela o 6 de febreiro de 1849. Senador. Marqués de Aranda e Guimarei. Señor de Rubiáns. Mariscal de campo. Casou con María Valderrama. Tiveron por fillos a:

IV XERACIÓN

 1. Joaquín Ozores Valderrama. Señor de Rubiáns. Deputado a Cortes.
 2. Eduardo Ozores Valderrama. Xeneral de brigada de artillería. Casou con Ramona de Prazo e Ozores. 3ª Marquesa de San Martín de Hombreiro (para a súa xenealoxía ver Marqueses de Hombreiro). Tiveron por fillos a:

V XERACIÓN

 1. Jaime Ozores de Prado. Falecido no ano 1922. 4º Marqués de San Martín de Hombreiro. Coronel de artillería. Casou con Camila Maquina e Illa. Tiveron por fillos a VI.
 2. José María Ozores de Prado. Nado na cidade de A Coruña o 14 de maio de 1877. Falecido na mesma cidade o 15 de febreiro de 1927. Avogado. Deputado a Cortes. Senador. Presidente da Deputación da Coruña.
 3. Carmen Ozores de Prado.
 4. D.ª Pilar Ozores de Prado.
 5. D.ª Felisa Ozores de Prado.

VI XERACIÓN

 1. Antonio Ozores Maquina. 5º Marqués de San Martín de Hombreiro.
 2. José Ozores Maquina. 6º Marqués de San Martín de Hombreiro.

Jacobo Ozores Mosquera. Nado en Santiago de Compostela o 18 de outubro de 1830 e falecido o 20 de novembro de 1901. Marqués de Aranda e Guimarei. Señor de Rubiáns.

FONTE

 • www.senado.es
 • VV AA Parlamentarios de Galicia Biografías de deputados e senadores 1810 – 2003 Parlamento de Galicia Real Academia Galega 2003