I XERACIÓN

 • José Millán. Natural de Pontevedra. Director de “La Correspondencia Gallega” de Pontevedra.
  Casou con Cándida Mariño. Tiveron por fillos a:

II XERACIÓN

 1. Rosa Millán Mariño
 2. Isidoro Millán Mariño. Nado en Pontevedra o 10 de agosto de 1890. Falecido o 31 de agosto de 1983. Deputado a Cortes. Avogado. Cronista Oficial de Pontevedra.
  Casou con Encarnación González Pardo (para a súa ascendencia véxase a liñaxe "Fraga Padín"). Tiveron por fillos a:

III XERACIÓN

 1. Isidoro Millán González-Pardo (1). Conde de Quirós. Nado en Pontevedra o 11 de xuño de 1922. Falecido en Santiago de Compostela o 16 de decembro de 2002. Filólogo e lexicógrafo. Membro numerario da Real Academia Galega, do Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento e do Centro de Estudios Xacobeos
  Casou con Rosina Otero Abalo.
 2. Pedro Millán González-Pardo
 3. Ramón Millán González-Pardo

(1) Ao respecto da súa familia política, sinalar que as súas cuñadas foron María del Carmen Otero Abalo, irmá da súa dona; e Consuelo Millán Munáiz, María del Carmen Padín Montáns e Berta Bayán, casadas cos irmáns casada cun dos irmáns Millán González-Pardo

FONTES

 • http://www.congreso.es/cgi-bin/docu/BRSCGI?CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXD1S.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&NUM1=&DES1=&QUERY=(73320).NDIP.