Colón, galego. O almirante das mil facianas
Título: Colón, galego. O almirante das mil facianas
Autor: ALFONSO PHILIPPOT ABELEDO
Editorial: Noia. Editorial Toxosoutos,
Fecha: 2006
Páxinas: 134 p. (150x235 mm)
ISBN: 84-96259-36-6

Comentario da editorial Toxosoutos

En opinión de X.L. Mendéz Ferrín e Francisco de Pablos, A tese de Philippot é estructuralmente impecábel, e contén o corpo xenealóxico máis completo que existe sobre este tema, sendo así mesmo moi significativos os eloxios do Catedrático da Facultade de Ciencias da información, D. Manuel Mourelle de Lema: A identidade de Cristovo Colón, de Alfonso Philippot, obra suxestiva só polo título, produce no lector curioso unha grata satisfación de canto exise a indagación histórica: método, desbordante documentación e interpretación obxectiva do material posto ao alcance do erudito historiador.