I XERACIÓN

 • D Juan Pérez.
  Descendía da nobre casa de Cores que en 1782 era propiedade de D Félix Pérez Porrúa, o seu escudo de armas aparece na árbore xenealóxica de VII.
  Casou con Dª Antonia Ribera. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • D García Pérez Ribera.
  Casou con Dª María Dorado Rioboo Filla de D Andres Dorado Rioboo e Dª Manuela Cisneros. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • D Juan Pérez Dorado.
  Casou con Dª Catalina Rodríguez Filla de D Andres Rodríguez e Dª María Bermúdez. Tiveron por fillo a:

IV XERACIÓN

 • D Adrian Pérez Rodríguez.
  Casou con Dª Dominga Suárez Filla de D Lorenzo Suárez e Dª Alberta Rodríguez. Tiveron por fillo a:

V XERACIÓN

 • D Juan Pérez Suárez.
  Casou con Dª Bibiana de Lema Mouzo Bermúdez (para a súa xenealoxía ver Lema Mouzo). Tiveron por fillo a:

VI XERACIÓN

 • D Ignacio Pérez de Lema.
  Casou con Dª María Josefa de Lema López e Testa (para a súa xenealoxía ver Lema).
  En 1781 eran veciños da cidade de Alcoi (Alacante) en servicio da Súa Maxestade.
  Tiveron por fillo a:

VII XERACIÓN

 • Francisco Pérez de Lema. Secretario da súa maxestade e oficial da primeira secretaría do Estado.

Fonte

 • Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela