I XERACIÓN

 • D Juan Vermúdez Testa e Fernández.
  Descendía da nobre casa de Cores que en 1782 era propiedade de D Ciprián Vermúdez de Leis, o seu escudo de armas aparece na árbore xenealóxica de VI.
  Casou con Dª Alberta de Castro e Picón. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • D Andres Vermúdez e Testa.
  Casou con Dª Esteba de Allende. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • D Antonio Testa Bermúdez.
  Casou con Dª María Pardiñas Valenzuela. Filla de D Pedro Barreiro e Dª María Rioboo. Tiveron por filla a:

IV XERACIÓN

 • Dª Dominga Testa Bermúdez e Barro.
  Casou con D Josef de Lema e López (para a súa xenealoxía ver Lema). Tiveron por filla a:

V XERACIÓN

 • Dª María Josefa de Lema López e Testa.
  Casou con D Ignacio Pérez de Lema (para a súa xenealoxía ver Lema Mouzo). Tiveron por fillo a:

VI XERACIÓN

 • Francisco Pérez de Lema. Secretario da súa maxestade e oficial da primeira secretaría do Estado.

Fonte

 • Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela