I XERACIÓN

 • D Francisco de Lema.
  Casou con Dª María de Mouza. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • D Antonio de Lema e Mouzo.
  Casou con Dª María Bermúdez de Leis. Tiveron por filla a:

III XERACIÓN

 • Dª Bibiana de Lema Mouzo Bermúdez.
  Casou con D Juan Pérez Suárez (para a súa xenealoxía ver Pérez Porrúa). Tiveron por fillo a:

IV XERACIÓN

 • D Ignacio Pérez de Lema.
  Casou con Dª María Josefa de Lema López e Testa (para a súa xenealoxía ver Lema). Tiveron por fillo a:

V XERACIÓN

 • Francisco Pérez de Lema. Secretario da súa maxestade e oficial da primeira secretaría do Estado.

Fonte

 • Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela