I XERACIÓN

  • Alonso Ares. Casou con Mencía López de Quiroga. Natural do Val do Mao.

II XERACIÓN

  • Mendo Rodríguez Saco de Quiroga.
    Casou con Inés Ares de Armesto de Balboa. Filla de ¿ de Veiga e de Antonia López de Valcárcel.

III XERACIÓN

  • Catalina Rodríguez.
    Casou con Miguel Vázquez de Villameire (para a súa xenealoxía ver Liña paterna).

IV XERACIÓN

  • Francisco Valcárcel. Natural da parroquia de San Cristovo do Real concello de Samos (Lugo). Colexial de Fonseca 1612.

Fonte: Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela