I XERACIÓN

  • Alfonso González de Paz. Tivo por fillo a:

II XERACIÓN

  • Pedro Paz. Casou con María Pérez. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

  • Sebastián González de Paz.
    Casou con María Fernández. Filla de Pedro Pernas e María Fernández da Vega. Tiveron por filla a:

IV XERACIÓN

  • María Fernández. Natural da vila de Vilalba.
    Casou con Marcos Lozano (para a súa xenealoxía ver Lozano). Tiveron por fillo a:

V XERACIÓN

  • Marcos Lozano. Natural da parroquia de Goiriz concello de Vilalba (Lugo). Colexial de Fonseca 1612.

Fonte: Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela