I XERACIÓN

  • Juan Visioso de Martiñan. Tivo por fillo a:

I XERACIÓN

  • Afonso Lozano. Casou con María Pérez. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

  • Marcos Lozano el Viejo.
    Casou con Teresa de Gontín. Filla de Cosme de Gontín e María de Gontín. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

  • Marcos Lozano. Natural da vila de Vilalba. Escribán de Vilalba (Lugo) e familiar do Santo Oficio.
    Casou con María Fernández (para a súa xenealoxía ver González de Paz). Tiveron por fillo a:

IV XERACIÓN

  • Marcos Lozano. Natural da parroquia de Goiriz concello de Vilalba (Lugo). Colexial de Fonseca 1612.

Fonte: Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela