I XERACIÓN

  • Lope da Pumariega. Natural de Villamaire. Casou con Ines Ares. Natural do lugar do Rial.

II XERACIÓN

  • Lope Vázquez de Villameire.
    Casou con Leonor Afonso de Balboa. Filla de Pedro de Rubian.

III XERACIÓN

  • Miguel Vázquez de Villameire.
    Casou con Catalina Rodríguez (para a súa xenealoxía ver Liña materna).

IV XERACIÓN

  • Francisco Valcárcel. Natural da parroquia de San Cristovo do Real concello de Samos (Lugo). Colexial de Fonseca 1612.

Fonte: Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela