I XERACIÓN

  • Domingo Varela. Casou con Brigida Vazquez.

II XERACIÓN

  • Antonio Varela.
    Casou con Mariana Carvajal. Filla de Juan Hipolito Carbajal e Prado e Teresa Somoza e Enríquez.

III XERACIÓN

  • Francisco Varela Carbajal. Natural da parroquia de Cutián parroquia de Antas de Ulla (Lugo). Colexial de Fonseca 1786.

Fonte: Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela