I XERACIÓN

  • Sebastián Tormaleo e Osorio. Natural de Tormaleo (Asturias). Casou con Paula de Prada. Natural de Columbrianos (León).
II XERACIÓN
  • Bartolomé Tormaleo e Osorio. Natural de Tormaleo. Casou con Teresa Margarita Cadórniga. Natural da Mezquita (Ourense).

III XERACIÓN

  • María Josefa Tormaleo Osorio e Cadórniga. Natural de Tormaleo.
    Casou con Sebastián Antonio Tormaleo e Donis (para a súa xenealoxía ver Pérez Donis Cervantes – Lugo).

IV XERACIÓN

  • Sebastián Tormaleo e Donis. Natural da parroquia de Donis concello de Cervantes (Lugo). Colexial de Fonseca 1732.

Fonte: Páxina web do arquivo histórico universitario da universidade de Santiago de Compostela