Visto o traballo de D. Xosé Manuel Abel sobre a familia Ron Rodil de Freixido, Xiá, Friol, quixera completala cos datos que obran no meu poder e que son os seguintes:

O primeiro desta linaxe es:

I XERACIÓN

 • FERNANDO RODIL DE RON
  Casou con María de Tovar Ribadeneira. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • ALVARO RODIL DE RON
  Casou con Francisca de Aguiar e Lagares. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • FERNANDO RODIL DE RON
  Casou con María Ginzo e Miranda. Tiveron por fillos a:

IV XERACIÓN

 • Catalina de Ron e Miranda. Casou con Juan Fernandez de Sotomayor.
 • PEDRO DE RODIL Y RON
  Casou con Antonia Ulloa e Santiso. Tiveron por fillo a:

V XERACIÓN

 • ALONSO DE RON RODIL E TOVAR
  Casou con Antonia Saavedra Sotomayor. Tiveron por fillo a:

VI XERACIÓN

 • JUAN DE RON RODIL E TOVAR
  Casou con Teresa Meilan Roca. Tiveron por fillo a:

VII XERACIÓN

 • JOSE DE RON RODIL Y TOVAR
  Casou con Josefa Díaz Villamil. Tiveron por fillo a:

VIII XERACIÓN

 • PEDRO DE RON Y RODIL
  Casou con Andrea Varela de Seijas Boado e Sánchez (do Pazo de Furelos-Melide). Tiveron por fillo a:

IX XERACIÓN

 • ANGEL DE RON VARELA
  Casou con Carmen Buján García (da Casa da Capela-Toques) . Tiveron por fillo a:

X XERACIÓN

 • MANUELA RON BUJAN. Nacida en Freixido.
  Casou con Leandro Fraga Gómez (do Pazo da Fraga do Carballo-Friol). Venderon a casa-pazo de Freixido e foron vivir a Melide. Tiveron cinco ffillos, entre eless a:

XI XERACIÓN

 • CARMEN FRAGA RON
  Casou con Amador Varela Conde (do Pazo de Roiriz de Embaixo-Melide), os que tiveron tres fillos, entre eles:

XII XERACIÓN

 • JESUS VARELA FRAGA. Decano do colexio de avogados de A Coruña.
  Casou con Francisca Sánchez Díaz. Ten dous fillos.

Na actualidad o Pazo de Freixido e da propiedade de BENIGNO , non lembro os seus apelidos, solteiro, fillo de Aurora e Marcelino. Aurora era filla dunha tal Carmen, creo que algo parente da miña avoa Manuela Ron Buján.