I XERACIÓN

 • D Sancho Sánchez de Ulloa e Monterroso. I conde de Monterrei. Fillo de Lope Sánchez de Ulloa e a súa segunda dona Inés de Castro. Reconstruiu o castelo de Monterrei (Ourense) empregando un millón de maravedies.
  Casou con Teresa de Zúñiga. Neta do fundador da casa de Monterrei. Tiveron por filla a:

II XERACIÓN

 • Francisca de Zúñiga e Ulloa. Falecida en 1484. II condesa de Monterrei, señora de Ulloa, da casa de Biedma, de Ribera e de Monterroso. Filla única.
  Casou en primeiras nupcias con Diego de Acevedo Fonseca e Ulloa. Falecido en 1496. Señor de Babilafuente. Fillo natural de Alonso de Acevedo e Fonseca, arcebispo de Santiago de Compostela, patriarca de Alexandria, e María de Ulloa, señora de Cambados, filla de Lope Sánchez de Ulloa, señor de Ulloa e Monterroso, e da súa segunda dona Inés de Castro. Tiveron por fillo a III 1.

 • Casou en segundas nupcias con Fernando de Andrade de las Mariñas. VIII señor e I conde de Andrade, II conde de Villalba. Fillo de Diego de Andrade, VII señor de Pontedeume, Ferrol, Vilalba e Andrade, nacido en 1400, e de Teresa de Haro, neto paterno de Fernando Pires de Andrade, nacido en 1350, e de María de las Mariñas, neto materno de Diego Díaz de Haro, III señor de El Busto, nacido en 1380, e de Teresa Ginebra de Acuña Téllez-Girón. Tiveron por fillo a III 2 a 4.

III XERACIÓN

 1. Alfonso de Acevedo e Zúñiga. Falecido en 1559. III conde de Monterrei.
  Casou con María Pimentel. Filla de Alonso Pimentel, V conde e II duque de Benavente, IV conde de Mayorga, señor de Villalón, Adelantado maior de León, natural de Benavente, falecido en 1530, e da súa segunda muller, Inés Enríquez de Mendoza, filla de Pedro González de Mendoza, I conde de Monteagudo, VI señor de Almazán, e da súa primeira muller Isabel de Zúñiga e Avellaneda, dos I condes de Miranda del Castañar. Tiveron por fillos a III.
 2. Teresa de Andrade Zúñiga e Ulloa. . Falecida o 8 de outubro de 1528, sepultada en Monforte de Lemos (Lugo). III condesa de Villalba, II condesa de Andrade, XI. señora de Pontedueme, Ferrol.
  Casou en Pontedeume o 21 de setembro de 1523 con Fernando Ruiz de Castro Osorio e Portugal. Nado en Segovia o 11 de xullo de 1505. Falecido en Madrid 19 de maio de 1575. I marqués de Sarria, IV conde de Lemos, Grande de España.
 3. Urraca de Andrade
 4. Catalina de Andrade e Zúñiga.
  Casou con Fernando I de Silva. Falecido o 16 de setembro de 1615. IV conde de Cifuentes, VIII señor da casa de Silva, señor dos maiorazgos de Cifuentes e Barcience, señor de Palos, Purchena, las Hormazas, el Honor de Sedano e San Martín de Hoyos, alférez mayor de Castela. Con sucesión.

IV XERACIÓN

 1. Jerónimo de Acevedo e Zúñiga. Falecido en 1563. IV conde de Monterrei.
  Inés de Velasco e Tovar. Falecida en 1608. Filla de Juan de Tovar e Velasco, I marqués de Berlanga, (fillo primoxénito de Iñigo Fernández de Velasco, II duque de Frías, VIII Condestable de Castilla, IV conde de Haro, e de María de Tovar, señora de Berlanga) e de María Girón, filla de Pedro Girón y Velasco, III conde de Ureña, IV señor de Osuna, falecido en Sevilla o 25 de abril de 1531, e de Mencía de Guzmán dos III duques de Medina Sidonia, falecida o 2 de setembro de 1540.
  Tiveron por fillos a IV.
 2. Alfonso de Acevedo
 3. Diego de Acevedo. Falecido en Flandes.

V XERACIÓN

 1. Gaspar de Acevedo e Zúñiga. Falecido en 1606. V conde de Monterrei, Virrey de Nueva España e de Perú.
  Casou con Inés de Velasco e Aragón. Filla de Iñigo Fernández de Velasco, IV duque de Frías, IX Condestable de Castilla, VI conde de Haro, II marqués de Berlanga, e de Ana de Aragón (filla de Juan Alonso de Guzmán, VI duque de Medina Sidonia, e de Ana de Aragón, neta do rei Fernando el Católico). Tiveron por fillos a V 1 a 4.
 2. Melchor de Acevedo
 3. Baltasar de Acevedo e Zúñiga- VII conde de Monterrei. Grande de España, Comendador maior de León, OStg, gobernador do rei Felipe IV, embaixador en Roma e cerca do Emperador, presidente do Consello de Italia. Tiveron por fillas a V 5 a 6.
 4. = x Ottilie, al Françoise, de Claërhout, baronne de Maldeghem, filla de Jacques van Claërhout, baron de Maldeghem, y de Anna de Mérode, en Flandes:
 5. María de Acevedo
  Casou con Enrique de Guzmán, II conde de Olivares, Virrey de Nápoles.

VI XERACIÓN

 1. Manuel de Acevedo e Zúñiga. VI conde de Monterrei, Grande de España (11.7.1628), II conde de Fuentes de Valdepero [A], Virrei de Nápoles 1631-1637, + 1637.
  Casou con Leonor María de Guzmán. Filla de Enrique de Guzmán, II conde de Olivares, Contador maior e presidente do Tribunal de Contas de Castela, Virrei das Dúas Sicilias, embaixador extraordinario en Francia e ordinario en Roma, do Consello de Estado, alcaide dos Alcázares de Sevilla, cabCal e comendador de Viboras, OCal, nacido en Madrid en 1540, falecido en Madrid 1607, e de Ana María Pimentel de Fonseca, falecida en Palermo en 1594, casou en 1576 (filla de Jerónimo de Acevedo e Zúñiga, IV conde de Monterrei, falecido en 1563, e de Inés de Velasco e Tovar dos I marqueses de Berlanga, falecido en 1608).
  Non tiveron sucesión.
 2. Inés de Acevedo e Guzmán. Dama da raíña Margarita de Austria.
  Casou con Gaspar Felipe de Guzmán Pimentel e Acevedo. Nado en Roma o 6 de xaneiro de 1687. Falecido en Toro (Zamora) en 1645. III conde e I duque de Olivares. Fillo de Enrique de Guzman, II conde de Olivares, e María Pimentel de Fonseca. Tiveron por filla a VI 1.
 3. María de Acevedo. Solteira.
 4. Catalina de Acevedo. Monxa.
 5. Isabel de Acevedo e Zúñiga. VII condesa de Monterrei, condesa de Fuentes de Valdepero, I marquesa de Tarazona (1632), baronesa de Maldeghem, Grande de España.
  Casou con Fernando de Guzmán Osorio e Valdés. II marqués de Valdunquillo. Fillo de Pedro de Guzmán, (irmán do II conde de Olivares), e de Francisca de Valdés Osorio e Acevedo, V señora e I marquesa de Valdunquillo, VIII señora de Tejada, XVIII señora da casa de Valdés, II marquesa de Mirallo. Non tiveron sucesión.
  Casou en segundas nupcias con Fernando de Toledo Fonseca e Ayala. III conde de Ayala, señor de Coca, Villorias, Virrei de Sicilia (x2 Catalina Fajardo, dos I marqueses de San Leonardo, con sucesión), falecido en 1676, fillo de Antonio Francisco de Toledo Fonseca e Ayala, XXII señor e I conde de Ayala, VIII señor do maiorazgo de Coca e Alaejos, IV señor de Villorias, señor de Doncos, falecido mozo en Valladolid o 13 de decembro de 1605, e de Mariana Távora de Ulloa (filla de Pedro de Ulloa, marqués de la Mota, y de Mariana de Ulloa).
  Tiveron por filla a VI 2.
 6. Melchor de Fonseca. Faleceu sen sucesión.

VII XERACIÓN

 1. Marquesa de Elche. Falecida en 1626.
 2. Inés Francisca de Zúñiga e Fonseca. Falecida o 10 de maio de 1710. IX condesa de Monterrei, IV condesa de Ayala, condesa de Fuentes de Valdepero, II marquesa de Tarazona, baronesa de Maldeghem, Grande de España, señora de Biedma, Ribera y Ulloa.
  Casou en 1657 con Juan Domingo de Haro e Guzmán. Falecido en 1716. Se ordenou sacerdote despois de enviuvar. Fillo de Luis Méndez de Haro Guzmán e Sotomayor de la Paz, nado en 1598, falecido o 26 de novembro de 1661, VI marqués del Carpio, II conde de Morente, V conde e III duque de Olivares, II marqués de Eliche, I duque de Montoro, Grande de España, primeiro ministro do rei Felipe IV, e de Catalina Fernández de Córdoba e Aragón (filla menor de Enrique de Córdoba Cardona e Aragón, V duque de Segorbe, IV marqués de Comares, e da súa segunda esposa Catalina Fernández de Córdoba e Figueroa dos IV. marqueses de Priego. Sen sucesión. Herda o título a súa irmán:

 • Catalina de Haro Guzman. Nada en 1676. Falecida en 1733. VIII condesa de Monterrei. VIII marquesa del Carpio. VII Duquesa de Huéscar. Grande de España. A partir dela o condado pasa a ser unha rama do ducado de Alba.
  Casou con Francisco Álvarez de Toledo e Silva. Nado en 1662. Falecido en 1739. X Duque de Alba. A súa sucesión continúa a liña dos duques de Alba.
 • FONTES

  • http://www.fuenterrebollo.com/Heraldica-Piedra/duque-olivares.html
  • http://www.viaauria.com/presentacion/Galicia/ourense/rutasou/verin/monterrey.htm
  • http://groups.msn.com/RetratosdelaHistoria/casaducaldealba.msnw
  • http://www.degelo.com/guia.htm
  • http://www.castillosdejirm.com/monterrei.htm
  • http://www.vivelanaturaleza.com/Localidades/Melide.php
  • http://www.gilberto.bodu.net/escudos/a1.html