I XERACIÓN

 • D Quirce Marco del Pont. Natural da vila de Calella (Girona)
  Casou con Dª Paula Mallol. Natural de Calella. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • D Buenaventura Marco del Pont. Natural de Calella.
  Casou con Dª María Catalina Bory. Natural de Calella. Filla de Pedro Bory e Magdalena Llorens, naturais de Calella.
  Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • D Buenaventura Marco del Pont. Natural de Calella. En 1800 comisario de guerra honorario dos reais exércitos e rexedor perpetuo da vila de Vigo.
  Casou na igrexa parroquial de Santa María de Vigo da cidade de Vigo o 9 de decembro de 1660 con:
  Dª Juana Angel Méndez (para a súa xenealoxía ver a linaxe Ángel Méndez Vigo). Tiveron por fillo a:

IV XERACIÓN

 1. Francisco Antonio Casimiro Marco del Pont. Nado na cidade de Vigo o 4 de marzo de 1765. Foi bautizado o día 5 na igrexa de Santa María de Vigo. Cabaleiro da Orde de Santiago. Último gobernador español de Chile. Pode leerse unha biografía e ver un retrato seu en:
  http://es.wikipedia.org/wiki/Casimiro_Marc%C3%B3_del_Pont
 2. Juan José Marcelino Marco del Pont. Nado na cidade de Vigo o 2 de xuño de 1766. Foi bautizado o día 5 na igrexa de Santa María de Vigo. Cabaleiro da Orde de Carlos III por Real Decreto do 12 de abril de 1799.

FONTE

 • Espediente da orde Carlos III de Juan José Marco del Pont y Ángel Bory y Méndez Villariño