I XERACIÓN

 • D Jacome Cicerón. Natural de Madrid de onde viu a servir como capitán de cabalería no exército do Reino de Galicia o mando do marqués de Peñalba. Tivo por fillo a:

II XERACIÓN

 • D Fernando Cicerón. Natural da vila de Madrid. Falecido na vila de Marín o 26 de setembro de 1705, foi sepultado na capela maior da igrexa de San Xián. Testou verbalmente. Teniente capitán de cabalería.
  Casou o 7 de novembro de 1666 na igrexa de San Xián da vila de Marín con:
  Dª María Cabral Ozores. Natural da vila de Pontevedra. Veciños de San Xián de Marín. Tiveron por fillos a:

III XERACIÓN

 1. D Bernardo Matías Cicerón. Abade da Abelenda de Avión.
 2. Dª Juana María Cicerón.
 3. D Antonio Benito Cicerón. Bautizado na igrexa de San Xián da vila de Marín o 3 de febreiro de 1671. Falecio na vila de Marín o 27 de abril 1759 de repente, foi soterrado na capela maior da igrexa de San Xián de Marín. Tenente de infantería do exército da súa maxestade.
  Casou o 20 de decembro de 1709 na freguesía de Avión (Ourense) nunha casa particular con:
  Dª Josefa Centeno Almonacid. Sepultada o 9 de xaneiro de 1783 na capela maior da igrexa de Santa María do Porto. Testou o 24 de decembro de 1759 ante Felix Benito Pereira escribán e veciño de Soutomaior. (para a súa xenealoxía ver Centeno Puebla de Sanabria León). Tiveron por fillos a:

IV XERACIÓN

 1. D Francisco Cicerón Centeno.
 2. D Tomás Cicerón Centeno. Rexedor perpetuo da cidade de Tui. Donou xunto o seu sobriño Francisco Blanco Cicerón unha lámpada de prata e outras alfaias a igrexa de San Xián de Marín.
 3. Dª Rosa Isabel Cicerón Centeno. Bautizado na igrexa de San Xián da vila de Marín o 15 de marzo de 1713. onde faleceu. Foi soterrada na capela maior da igrexa de San Xián de Marín nunha das tres sepulturas privilexiadas do mosteiro de Oseira.

FONTE

 • Espediente da orde Carlos III de Tomas Freire Blanco Saavedra