I XERACIÓN

 • ¿?. Casou con ¿?. Tiveron por fillos a:

II XERACIÓN

 1. D. Antonio López Costas.
  Casou con Dª Isabel Araujo e Bermúdez. Fundaron o vínculo do pazo. Non tiveron sucesión e os sucedeu no vínculo a irmá de Antonio:
 2. Dª. Catalina López Costas.
  Casou con D. Pedro de Noya. Tiveron entre outros fillos a:

III XERACIÓN

 1. Dª Teresa.
  Casou con D. Francisco Nieto. Non tiveron sucesión polo que herdou o vínculo a súa irmá:
 2. Dª Isabel.
  Casou con D. Alonso Rodríguez. Tiveron por filla a:

IV XERACIÓN

 • Dª María Araujo.
  Casou con D. Andres de Arce. Tiveron por fillo a:

V XERACIÓN

 • D. Martín Arce.
  Casou con Dª Luisa Castro e Lira. Tiveron por fillo a:

VI XERACIÓN

 • D. Sebastián. Bautizado na parroquia de Sárdoma concello de Vigo en 1734.
  Casou con Dª. María Montes Piñeiro Tiveron doce fillos todos célibes menos:

VII XERACIÓN

 • Dª Sebastiana
  Casou con D. José Manuel Costas. Tiveron unha única filla:

VIII XERACIÓN

 • Dª Concepción Costas Arce
  Casou con D. Manuel Saavedra e Bermúdez. Dos Saavedra da casa do Rosal (Moaña). Tiveron catro fillos, os varóns morreron sen sucesión, entre eles:

IX XERACIÓN

 • Dª Pilar
  Casou con D. Siro Montenegro López. De Lugo. Tiveron por fillo a:

X XERACIÓN

 • D. Amador Montenegro Saavedra
  Casou coa súa prima Dª. Purificación López Saavedra.

Bibliografía

Espinosa Rodriguez, José. "Tierra de Fragoso". Notas para la historia de Vigo y su comarca. Vigo 1947. Pags. 412–413.