I XERACIÓN

 • D. José Núñez Falcón. Vivía na casa nos primeiros anos do século XVIII.
  Casou con Dª Ana María Carbaxales. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • José Manuel Núñez Falcón. Bautizado na igrexa de Santiago de Vigo en 1715 situada no desaparecido barrio da Areosa (sic) ).
  Casou con Dª Isabel Fichago. Tiveron doce fillos todos eles bautizados en dita igrexa. Entre eles a:

III XERACIÓN

 1. Francisco Nuñez Falcón. Nacido en 1751. Falecido en Alba de Tormes (Salamanca).
 2. Jose Manuel Núñez Falcón. Monxe benedictino.
 3. Joaquín Núñez Falcón. Coronel.
  Casó con Dª María del Carmen Fernández. Tivo por fillos a:

IV XERACIÓN

 1. José Núñez Fernández
 2. Joaquín Núñez Fernández
 3. Manuel Núñez Fernández
 4. Estes tres irmáns fueron militares e morreron por defender as ideas liberais en 1823.

 5. Josefa Núñez Fernández. Herdeira da casa de Núñez na que viviu.
  Casou con Sebastián Antonio de la Cuesta Obín (para a súa xenealoxía ver Cuesta (Vigo) ). Tivo por fillos a V 1 a 4.
 6. Tomasa Núñez Fernández.
  Casou con D. José Ponce de León. Natural de Villafranca. Tiveron por fillo a V 5.

V XERACIÓN

 1. Justo Pelayo Cuesta Núñez. Nado en Marín o 1 de novembro de 1823. Falecido en Madrid o 15 de abril de 1889. Un dos grandes políticos e deputados galegos do s. XIX. Doutor en Dereito.
  Casou con Juana Loriga Taboada. Filla de Antonio Loriga Reguera, xenearal, deputado a Cortes.
 2. Javier Cuesta Núñez
 3. Maria Gloria Cuesta Núñez
 4. María Dolores Cuesta Núñez.
  Casou con D. Antonio Urzaiz Castro. Brigadier. Tiveron por fillo a VI.
 5. D. Casto Méndez Núñez. Bautizado na colexiata de Vigo o 1 de xullo de 1824. Falecido en Pontevedra en xullo de 1869. Solteiro.

VI XERACIÓN

 • Ángel Urzaiz Cuesta. Nado en Puerto de Santa María (Cádiz) no ano 1856. Falecido en Madrid o 1 de maio de 1928. Avogado. Deputado a Cortes. Senador vitalicio. Gobernador da provincia de Córdoba. Ministro de Facenda.
  Casou con Adela Cadaval. Do pazo de Cadaval (Nigrán).

Bibliografía
Espinosa Rodriguez, José. "Tierra de Fragoso". Notas para la historia de Vigo y su comarca. Vigo 1947. Pags. 395–404.