REDONDELA, século XVII

I Xeración

1. María Noble de Agne, casou con Gregorio das Taboas.

2. Catalina Noble de Agne, casou con Manuel Gómez.

(Nota: María e Catalina son irmás.)

II Xeración

3. María Noble de Agne, filla de Maria Noble e de Gregorio das Taboas. Casou con Antonio da Nogueira.

4. Gregorio Noble de Agne, fillo de Maria Noble e de Gregorio das Taboas. Foi escribán público do número de Portonovo (Sanxenxo).

5. Jacinta Gómez, filla de Catalina e Manuel Gómez. Casou con Mathias de Arjones.

6. Francisco Noble de Agne. Fillo de Catalina e de Manuel Gómez. Faleceu en Madrid o 05.06.1673.

III Xeración

7. Santiago da Nogueira, fillo de María Noble e Antonio da Nogueira.

8. Maria da Nogueira, filla de María Noble e Antonio da Nogueira.

9. Joseph da Nogueira, fillo de María Noble e Antonio da Nogueira.

10. Francisca da Nogueira, filla de María Noble e Antonio da Nogueira.

11. Nicolás da Nogueira, fillo de María Noble e Antonio da Nogueira.

12. Dominga da Nogueira, filla de María Noble e Antonio da Nogueira.

Fonte: Todos istos datos xenealóxicos foron tirados dos protocolos notariais de Joan de la Iglesia, escribán de Redondela, que se atopan no Arquivo Histórico de Pontevedra.

OUTROS NOBLE

Alvaro Noble, membro do Grémio de Mareantes de Redondela en 1575.
Fonte: Expedente SIG.17466/15 da Real Audiéncia da Galiza. Arquivo do Reino de Galiza.

Juan Noble, mareante de Redondela, citado en 1620.
Fonte: Expedente SIG.9986/39 da Real Audiéncia de Galiza. Arquivo do Reino de Galiza.

As últimas persoas que levaron o apelido Noble en Redondela foron Juan Milleiro Noble, nacido, aproximadamente, por volta de 1675. Dos 7 fillos coñecidos deste, 2 seguiron usando o apelido: Juan Milleiro Noble, nacido sobre 1704, e Gregorio Milleiro Noble, nacido en Reboreda (Redondela) en 1714.

Xohan Nobre, de Pontevedra. Castelanizado a Juan Noble, aparece dando-lle os últimos retoques do templo de Santa Maria en 1559, xunto con Cornellis de Holanda e Domingo Fernández.
Fonte: “Ayer de Pontevedra, Efemérides”. Autor: Modesto Rodríguez Figueiredo, Ediciós do Castro.

Dominga Noble, de Cangas do Morrazo. Asesinada polos turcos o 9 de Decembro de 1617.
Fonte: Faro de Vigo en “Histórias de las Rias”, Capítulo 20, e titulado “Los Turcos asaltan O Morrazo”.

José María Noble, de Cádiz. Escribán público e licenciado, 1844.
Fonte: Protocolos notariais de Don Diego del Villar. Ca.3660 (4) do Arquivo Histórico de Pontevedra.

ARQUIVO DO REINO DE GALIZA:
FRANCISCO FERNÁNDEZ DE OLMEDO CON MARTÍN DE NOGUEIRA NOBLE , JUEZ DE LA VILLA DE VIGO, SOBRE USO DE DICHO OFICIO HASTA QUE SE PASASE EL TERMINO DE HUECO. 1696