I XERACIÓN

 • D. Álvaro López de Montenegro
  Casou con Dª. Teresa Sánchez de Reino.. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • D. Tristán de Montenegro. Rexidor de Pontevedra.
  Casou con Dª. María Sarmiento de Sotomayor, filla dos señores de Sobroso e Salvaterra. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • Lope de Montenegro. Alcalde maior de Pontevedra.
  Casou con Dª. Constanza López de Cordido, filla de D. Pedro Cao de Cordido. Foron señores da casa e couto de Trabanca. Tiveron por fillos a:

IV XERACIÓN

 1. D. Lope de Montenegro, señoreou a casa, torre e couto de Trabanca, malia a que certos descendentes de Dª. Teresa a súa irmán tamén se titulaban señores de Tranca e mesmo de Albeos.
  Casou con Dª. Ana de Sotomayor y Enriquez de Monroy, da Casa de Soutomaior, filla dos II Condes de Caminha, D. Álvaro e Dª. Ana (Inés). Tiveron por fillo a V.
 2. Dª. Teresa Sánchez de Montenegro.
  Casou con D. Pedro Cruu, señor da Casa de Cruu, tendo abundante sucesión e continuando outras liñas.

V XERACIÓN

 • D. Fernando de Montenegro y Sotomayor ''Oidor de S.M., del Consejo de Italia'', segundo di o testamento do seu sogro, e señor do couto e torre de Trabanca, a merindade de Fragas e a vila de Albeos.
  Casou con Dª. Mayor de Mendoza Sotomayor y Caamaño, filla de D. Álvaro, señor dos coutos de Vista Alegre e Barrantes e da súa muller Dª. Mayor Ozores de Zúñiga, filla ésta dos señores da Casa de Teáns. Era, polo tanto, irmá de D. Rodrigo, señor de Vilagarcía, e dos Coutos de Vista Alegre e Barrantes, que foi pai de, entroutros, D. Mauro, Iº Marqués de Vilagarcía, e Vizconde de Barrantes, e de D. Lope, de quen descenden os actuáis sucesores neses títulos.
  Tiveron por fillos a:

VI XERACIÓN

 1. D. Felipe, sucesor.
  Casou coa súa prima Dª. Mayor de Zúniga Mendoza y Caamaño, con sucesión, ó parecer extinta.
 2. D.Alonso
  Casou con Dª. Inés de Guzmán, pais de D. Fernando, que sucedeu na casa de Trabanca e os seus bens, señoríos e morgados, sen sucesión.
 3. Dª. Ana, a maior das fillas.
  Casou con D. Payo Mariño de Lobera, señor da Casa da Serra. Tiveron por fillos a VII.
 4. Dª. Constanza
  Casou con D. Pedro de Montenegro, señor de Mourente, que creo que foi Cº de Sº, con sucesión.
 5. Dª. Luisa
  Casou co señor de Portatón D. Fernando de Andrade y Sotomayor. Con sucesión.

VII XERACIÓN

 1. D. Cristóbal, que sucedería na casa da Serra.
  Casou con Dª. Inés de Lemos Sotomayor y Haro, filla dos señores de Sobrán. Tiveron por fillo a VIII 1.
 2. Dª. Mayor de Mendoza y Mariño de Lobera.
  Casou co señor de Rubiáns, o seu parente D. José de Caamaño Sotomayor Mendoza y Pardo de Figueroa, sen sucesión de este matrimonio.
  Pero tivo Dª. Mayor unha filla VIII 2.

VIII XERACIÓN

 1. D. Pedro, que herdaría, a casa da Serra.
  Casou coa filla, i creo que herdeira, dos señores de Portatón, D. Fernando e Dª. Luisa (mencionados en VI.5), a súa parenta. Tiveron por fillos a IX.
 2. Dª. Catalina.
  Casou con D. Antonio de Prado y Gayoso, e foron señores da Casa de Tapedello sita na parroquia de András concello de Vilanova de Arousa (Pontevedra) (Ver Casa de Tapedello, que vou expoñer)

IX XERACIÓN

 1. Cristóbal, que sucedeu, e foi VIII señor xurisdicional da Serra de Outes. Sen sucesión.
 2. D. Fernando Antonio Mariño de Lobera y Andrade, IX señor xurisdiccional da Serra, I Marqués da Serra co vizcondado previo de Albeos. Pois a casa de Trabanca e o señorío de Albeos ó extinguirse as liñas de D. Felipe e D. Alonso, pasaba á descendencia de Dª. Ana.
 3. D. Antonio Mariño de Lobera y Andrade, I Marqués de Mariño.
 4. Dª. Inés
  Casou co señor de San Paio de Narla, con sucesión, e algúns autores atribúenlles algunha que outra filla máis, como Dª. Antonia, casada con D. Pedro de Puga y Ozores, señor de Cimadevila, e algúns portugueses aínda a unha Dª. Petronila, que casou con un fidalgo portugués.
 5. Fernando Antonio
  Casou cunha filla dos señores de Mos, e irmá do I Marqués de Mos D. Gabriel, con sucesión.