I XERACIÓN

 • D. Lucas Ginzo Santiso.
  Casou con Dª. Juana Taboada Barrio. Filla de Basco Taboada de Carrio e de Dª. María Barrio, él con soterramiento dentro da igrexa de Bendoiro, en cuxo sepulcro hai una estatua xacente de guerreiro.

II XERACIÓN

 • D. Gregorio Taboada.
  O casou o 25 de xuño de 1655 o arcebispo de México D. Mateo Segade Bugueiro con:
  Dª. Andrea Andrade de Seijas. Filla de Juan Varela de Seijas e de Dª. Catalina López de Andrade.

III XERACIÓN

 • D. Andrés Taboada Figueroa.
  Casou con Dª. María Ana Clara Montenegro. Señora da Casa solar de Donfreán.

IV XERACIÓN

 • Dª. María Josefa Taboada Montenegro.
  Casou o 6 de diciembre de 1725 con D. Antonio Núñez Taboada. Señor da casa de Bendoiro.

V XERACIÓN

 • D. Bernardo Núñez Taboada. Veciño da parroquia de Bendoiro.
  Casou o 26 de octubre de 1756 na parroquia de Santa Marta de Babío concello de Bergondo (A Coruña) con:
  Dª. María de la Estrella Moscoso (para a súa xenealoxía ver Moscoso).