I XERACIÓN

  • Domingo de Turnes. Casou con Elena Rodríguez. Veciños da parroquia de San Xoán Evanxelista de afora extramuros da cidade de Santiago de Compostela. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

  • D Francisco de Turnes.

Fonte

  • Páxina web do Arquivo Histórico Universitario da Universidade de Santiago de Compostela