Orixes, el camino a casa Nace Orixes como unha nova sección do portal Soios . Orixes é unha “base de datos documental especializada en Genealogía de la península Ibérica”. Un lugar onde poder colocar os nosos apelidos investigados con información das casas e dos lugares investigados. Pola contra poderemos buscar no seu potente buscador (e rápido) se hai alguén investigando os mesmos apelidos. A idea xa foi materializada por Dora Dixon no Anillo dende fai anos coa Base de datos de apellidos con moi bos resultados prácticos aplicada ó ámbito hispano, e sen límites xeográficos. Agora en Orixes versión 1.0 mellorase tecnicamente cunha base de datos e buscas especializadas. Aporta tamén a novidade de poder asinar os apelidos ás casas.
Tecnicamente paréceme moi acadada.
Sen dúbida o seu futuro vai depender da cantidade de investigadores que depositemos nela os nosos apelidos.