- Traballo do investigador mugardés D. Antonio Vázquez Rey, cronista que foi tamén da vila de Neda.
Neste traballo deu a coñecer dezaoito (18) labras heráldicas da vila de Pontedeume (no concello do seu nome, A Coruña). En cada caso aporta fotografía e comentario heráldico e, en ocasións xenealóxico, ó escudo a estudiar.
Trátase dun traballo importante de primeira catalogación, que hoxe se debe revisar en canto ós avances habidos nas identificacións e descripcións de brasóns e apelidos. Título: Heráldica de la Villa de Pontedeume

Autor: Antonio Vázquez Rey

Editorial: Círculo Filatélico "Eume"

Fecha: 1976