- Profundo e douto estudio dende diversas disciplinas da arte e da historia sobre o vello mosteiro de San Xoán de Caaveiro, que supera con creces calquer estudio anterior Título: El Monasterio de San Juan de Caaveiro
Autor: Carlos de Castro Álvarez, José Ignacio Fernández de Viana y Vieites, María Teresa González Balasch
Editorial: Deputación Provincial de A Coruña
Fecha: 1999
I.S.B.N.: 84-95335-01-8.

- O experto historiador Carlos de Castro Álvarez, castelán de nacemento e eumés de corazón, pon baixo a súa pluma a responsabilidade do estudio histórico e artístico do mosteiro no devir do tempo, así como outros varios aspectos.

- Os profesores Fernández de Viana e González Balasch editan o "Tumbo de Caaveiro", que recolle a colección documental do mosteiro dende as súas orixes ata o século XIII, amais dunha rexesta dalgúns documentos posteriores.