O vínculo foi fundado a finais do século XVII por Diego Ramirez de Castro casado con María Pereira de Castro

I XERACIÓN

  • Pedro Telmo de Avalle e Mosquera Sotomayor. Capitán de granaderos do Rexemento de Tui. Descendente da casa de Fiolledo.
    Casou con Leonor Troncoso de Lira e Sotomayor. Tiveron por filla a:

II XERACIÓN

  • Isabel Avalle e Troncoso de Lira.
    Casou con José Benito Pérez de Camaaño e Losada. Herdeira e sucesora na casa da Granxa en Cambados. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

  • Capitán Francisco Ramírez Pereira de Castro. Casou con Francisca de Barros e Araujo. Tiveron por filla a:

IV XERACIÓN

  • Jerónima Ramírez. Casou con Francisco del Pino Saaveda . Tiveron por filla a:

V XERACIÓN

  • María Saavedar Ramírez. Casou o 23 de decembro de 1745 con José Antonio Lorenzo Bugallal e de la Riba.

Nota: esta casa non existe hoxe en día

Fonte: López – Chaves Meléndez Juan M. / Amor Moreno Grato E. Inventario Pazos y Torres de la provincia de Pontevedra Tomo II O Condado Deputación Provincial de Pontevedra 1998