I XERACIÓN

  • Ventura del Palmar. Casou con Josefa Vieytes. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

  • Simón del Palmar e Vieytes.
    Casou o 5 de marzo de 1747 en Pontevedra con María Juana de Aboal e Moar. Filla de Benito de Aboal e de María Antonia de Moar. Tiveron por filla a:

III XERACIÓN

  • María del Rosario del Palmar Aboal.
    Casou o 12 de novembro de 1773 en Pontevedra con Patricio de Soto Freixeiro. Fillo de Benito Francisco de Soto e de María Freixeiro.