I XERACIÓN

 • Gregorio Martínez. Tivo por fillos a:

II XERACIÓN

 1. Juan Martínez.
  Casou con María de Tirso. Tiveron por fillo a III 1.
 2. Gonzalo Martínez.
  Casou con María Boullosa. Tiveron por fillo a III 2.

III XERACIÓN

 1. Alonso Martínez de Tirso.
  Casou con María García. Tiveron por filla a IV 1.
 2. Gregorio Martínez de Gradín. Tivo por fillo a IV 2.

IV XERACIÓN

 1. María Martínez García.
  Casou con Estevan Orge de Caldelas. Tiveron por filla V.
 2. Martín Martínez de Gradín. Abade de Caldelas.

V XERACIÓN

 • María Orge Martínez.
  Casou con Juan Rajó de Pazos. Tiveron por fillos a:

VI XERACIÓN

 1. Cristina Rajó Orge.
  Casou con Juan Buxeiro. Tiveron por fillo a VII.
 2. Francisco Rajó. Abade de Caldelas.

VII XERACIÓN

 • Francisco Buxeiro de Rajó.
  Casou con María Mirón (ou Ricón). Tiveron por filla a:

VIII XERACIÓN

 • Ysabel Buxeiro de Antas.
  Casou con Miguel Orge de Parada. Fillo de Alonso Orge e de Dominga García de Tourón (para a súa xenealoxía ver Boullosa (Pontecaldelas) ). Tiveron por fillos a:

IX XERACIÓN

 1. Alonso Orge Buxeiro.
  Casou con María Pose. Tiveron por fillo a X.
 2. Antonio Orge. Abade de Caldelas entre os anos 1774 e 1792.

X XERACIÓN

 • Antonio Pose Orge de Parada.
  Casou con Andrea Martínez. Tiveron por filla a:

XI XERACIÓN

 • María Pose Martínez.
  Casou con Domingo Martínez. Tiveron por fillos a:

XII XERACIÓN

 1. Antonio Martínez Pose. Abade de Caldelas entre os anos 1830-1882.
 2. María Juana Rosario Martínez Pose.
  Casou con Manuel Garrido. Tiveron por filla a:

XIII XERACIÓN

 • Ignocencia Garrido Martínez.
  Casou con Manuel Portela Tizón. Fillo de Francisco Antonio Portela e de María Josefa Bernarda Tizón (para a súa sucesión e xenealoxía Ver "Bouzarrica, Casa de (Pontecaldelas)").

FONTES

 • MARTÍNEZ PLASENCIA, Mercedes e SÁNCHEZ CORA, Teresa (2004): Ponte Caldelas. Memoria dun Pobo. 1500-1536. Tomo V.