Publicado no elmundolibro.com.
Na inauguración do curso da Asociación de Diplomados en Genealogía y Heráldica presentouse o libro de Ricardo Mateos “La familia de la Reina Sofía” (La Esfera de los Libros).
O libro entre outras cousas contén unha serie de arbores xenealóxicos nos que se amosan os diferentes entronques das familias reais europeas. No primeiro deles engarza á Raíña coas monarquías de Dinamarca, Rusia, Prusia, Gran Bretaña, Hannover e Schleswig-Holstein, e no derradeiro remonta as súas orixes deica os Reises Católicos.

Ler máis en elmundolibro.com