I XERACIÓN

 • Gregorio Álvarez. Xuiz de Puebla de Sanabria (Zamora) e de Mataró. Tivo por fillo a:

II XERACIÓN

 • Emilio Álvarez Giménez. Nado en Puebla de Sanabria (Zamora) en marzo de 1830. Falecido en 1911. Os 27 anos o nomearon para desempaña-la cátedra de Clásicos Latinos e Casteláns no Instituto de Pontevedra. Presidente da Sociedade Económica de Pontevedra. Deputado provincial. Vicepresidente da Deputación de Pontevedra. Académico correspondente da Real Academia da Historia. Cabaleiro da Orde Carlos III. Conselleiro de Instrucción Pública. Xefe superior honorario de administración civil. Escritor.
  Casou en primeiras nupcias con Natalia Novoa Limeses. Filla de Julián Novoa y Recamán e de Vicenta Limeses Lois. Tiveron por filla a III 1.
  Casou en segundas nupcias coa curmá da súa primeira muller Amalia Limeses Iglesias. Falecida o 4 de xuño de 1928. Filla de Francisco Tomás Limeses Lois e de Carmen Iglesias Pérez Villamil. Tiveron nove fillos entre eles:

III XERACIÓN

 1. Natalia Álvarez Novoa
 2. Gerardo Álvarez Limeses. Nado en Pontevedra o 10 de decembro de 1871. Falecido o 9 de febreiro de 1940. Licenciado en Dereito e en Maxisterio. Escritor. Membro da Real Academia Galega.
  Casou con Dolores Gallego Martínez. Nada en Mourelle o 21 de xaneiro de 1871. Falecida en Pontevedra o 21 de agosto de 1950. Tiveron por fillos a IV 1-10-
 3. Amparo Álvarez Limeses. Nada en Pontevedra o 31 de maio de 1873. Falecida o 19 de outubro de 1893.
 4. Consuelo Álvarez Limeses. Nada o 8 de abril de 1876.
 5. Darío Álvarez Limeses. Nado o 10 de novembro de 1877. Médico na localidade de Tui. Xornalista. Asasinado o 30 de outubro de 1936.
  Casou en 1907 con María Blázquez Ballester. Nada o 11 de agosto de 1881 en Cárdenas (Cuba) . Falecida en Galicia o 25 de febreiro de 1951. Filla de Francisco Blázquez Parra e de Ignacia Ballester Hernández. Tiveron por fillos a IV 11-16
 6. Consuelo Álvarez Limeses
 7. Carmen Álvarez Limeses. Nada o 10 de decembro de 1880 . Falecida o 15 de xuño de 1956.
  Casou en primeiras nupcias con José Buela Moreno. Tiveron por fillos a IV 17-18.
  Casou en segundas nupcias con Celso García de la Riega (para a súa ascendencia, ver a liñaxe “Riega de la (Pontevedra)”)
 8. José Álvarez Limeses
 9. María de los Ángeles Álvarez Limeses. Nada en Pontevedra o 18 de abril de 1887.
  Casou con Celso García de la Riega (para a súa sucesión ver a liñaxe “Riega de la (Pontevedra)”
 10. José Álvarez Limeses. Nado o 24 de decembro de 1892 . Falecido o 29 de setembro de 1936.
  Casou con Herminia Negreira Silva. Nada o 19 de xaneiro de 1903 . Falecida en Pontevedra o 18 de setembro de 1987. Tiveron por fillos a IV 19-25.

IV XERACIÓN

 1. Amparo Álvarez Gallego
 2. Felipe Álvarez Gallego. Casou con María Teresa Moreno López.
 3. Consuelo Álvarez Gallego
 4. Gerardo Álvarez Gallego. Nado en Ourense o 29 de novembro de 1899. Falecido en Miami (Florida)o 4 de abril de 1986. Casou con Margarita García Núñez.
 5. Enriqueta Álvarez Gallego. Casou con Justo López Blanco.
 6. Emilio Álvarez Gallego.
  Casou con Dolores Rey García. Tiveron por fillo a V 1.
 7. José María Álvarez Gallego. Casou con Paz López Iglesias.
 8. Amalia Álvarez Gallego
  Casou con Alexandre Bóveda (para a súa xenealoxía ver "Bóveda Alexandre Mártir galeguista").
 9. Manuel Álvarez Gallego
 10. María de los Dolores Álvarez Gallego
 11. Darío Álvarez Blázquez. Nado o 30 de setembro de 1910 . Falecido o 7 de xuño de 1979. Médico. Escritor.
  Casou en 1934 con Carmen Gándara Fernández Carmiña. Nada en Tui o 15 de xaneiro de 1908. Falecida en Vigo o 26 de febreiro de 1990. Tiveron por fillos a V 2-3.
 12. Celso Álvarez Blázquez. Falecido en Tui o 27 de outubro de 1940.
 13. Xosé María Álvarez Blázquez. Nado en Tui o 4 de febreiro de 1915. Falecido en Vigo o 2 de marzo de 1985.
  Escritor. Arqueólogo. Cronista oficial de Vigo. Académico numerario da Real Academia Galega. Fundou a Editorial Monterrey en 1950. Fundou Edicións Castrelos en 1964 cos seus irmáns Álvaro e Emilio. Autor dun dos mellores libros de historia de Vigo “La ciudad y los días. Calendario histórico de Vigo” editado por el mesmo en 1960.
  Casou en Vigo o 10 de decembro de 1946 con María Luisa Cáccamo Frieben. Nada en Madrid o 19 de febreiro de 1923. Filla de Pietro Cáccamo Ambrosino e de Helene Frieben Zimmermann.. Tiveron por fillos a V 4-9.
 14. Alfonso Álvarez Blázquez. Falecido en Vigo en 1987. Casou con María Luisa Parga Suárez.
 15. Emilio Álvarez Blázquez. Nado en Tui o 16 de abril de 1919 . Falecido en Vigo o 22 de novembro de 1988. Escritor.
  Casou con Josefina Pazos Vilas. Tiveron por fillos a V 10-11
 16. Álvaro Álvarez Blázquez. Nado en Tui o 28 de outubro de 1921. Falecido en Vigo o 20 de xuño de 2005. Fundador de “Serigrafia Galega”.
  Casou con Blanca Fernández Feijoo. Tiveron por fillos a V 12-17
 17. José Buela Álvarez. Casou con Clara Fontenla Moroño.
 18. Emilio Buela Álvarez. Casou con Josefa Peláez Barreira.
 19. José Álvarez Negreira
 20. Emilio Álvarez Negreira. Nado o 9 de setembro de 1926. Casou con Mercedes Varela Almeida.
 21. Eugenio Álvarez Negreira.
 22. Amalia Álvarez Negreira. Casou con José Ferrol Fernández.
 23. María de los Ángeles Álvarez Negreira. Casou con Arturo Gerpo Álvarez.
 24. Celso Álvarez Negreira
 25. Carlos Álvarez Negreira

V XERACIÓN

 1. Emilio Álvarez Rey
 2. Darío Álvarez Gándara. Nado o 22 de xaneiro de 1936. Médico. Escritor. Pai de VI.
 3. Alfonso Álvarez Gándara. Nado en Tui o 27 de xaneiro de 1939. Decano do colexio de avogados de Vigo. Escritor.
 4. María Luisa Álvarez Cáccamo. Nada en Vigo o 2 de maio de 1948. Falecida en Vigo o 12 de marzo de 1970.
 5. Xosé María Álvarez Cáccamo. Nado en Vigo o 6 de xullo de 1950. Poeta. Narrador. Crítico literario.
 6. Alfonso Álvarez Cáccamo. Nado en Vigo o 23 de outubro de 1952. Escritor.
 7. María Elena Álvarez Cáccamo. Nada en Vigo o 22 de agosto de 1954.
 8. Celso Álvarez Caccamo. Nado en Vigo o 15 de decembro de 1958. Escritor.
 9. Berta Álvarez Cáccamo. Nada en Vigo o 1 de setembro de 1963.
 10. Emilio Álvarez Pazos
 11. Cristina Álvarez Pazos
 12. Álvaro Álvarez-Blázquez Fernández
 13. Javier Álvarez Blázquez Fernández
 14. Fernando Álvarez-Blázquez Fernández
 15. Blanca Álvarez-Blázquez Fernández
 16. María Álvarez-Blázquez Fernández
 17. Genoveva Álvarez-Blázquez Fernández

VI XERACIÓN

 1. Carlota Álvarez Basso. Nada na cidade de Vigo en 1964. Ex directora do MARCO.
 2. Darío Álvarez Basso. Nado na cidade de Caracas (Venezuela) en 1966. Pintor.

FONTE
 • Información facilitada por Celso Álvarez Caccamo
 • RUIBAL, Arturo (2006): Pontevedreses
 • http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100005813&id_sello_editorial_web=13&origen=3&salto=0&adelante=1
 • http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100005814&id_sello_editorial_web=13&origen=3&salto=0&adelante=1
 • http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100005041&id_sello_editorial_web=13
 • http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100005277&id_sello_editorial_web=13&origen=3&salto=0&adelante=1
 • http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100005815&id_sello_editorial_web=13&origen=3&salto=0&adelante=1
 • http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100755&id_sello_editorial_web=13&origen=3&salto=0&adelante=1
 • http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100004992&id_sello_editorial_web=13&origen=3&salto=0&adelante=1
 • http://www.xerais.es/cgigeneral/ficha_autor.pl?id_autor=100005817&id_sello_editorial_web=13&origen=3&salto=0&adelante=1
 • http://es.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_%C3%81lvarez_Bl%C3%A1zquez
 • http://www.anosaterra.com/documentos/central_interior.php?pagina_actual=cultura&numero=1181
 • http://www.apeneira.com/baixo_minho/baixominho_421.pdf
 • http://www.vieiros.com/biografias/biografia.php?txt=bio_chat
 • http://www.edixitos.com/pcastro/relatores/alvarez_gandara.pdf
 • http://bretemas.blogspot.com/2005/06/morreu-don-lvaro.html
 • http://es.wikipedia.org/wiki/Dar%C3%ADo_%C3%81lvarez_Basso
 • http://www.edixitos.com/pcastro/relatores/dario_alvarez.pdf
 • http://www.galicia-suroeste.com/guillermo.htm