Investigadores da Universidade de Santiago (USC) utilizaron a dinastía real dos Habsburgo como un laboratorio da consanguinidade da humanidade. Segundo explican, o estudio da endogamia nas dinastías reais europeas de principios da Idade Moderna recibiu pouca atención a pesar das vantaxes da súa utilización como modelos da endogamia humana.

ESTUDO DA ENDOGAMIA