A Deputación de Pontevedra, a través dos seus servizos de Novas Tecnoloxías e de Patrimonio Documental e Bibliográfico, dixitaliza os fondos do Arquivo Municipal de Baiona, que é o que contén máis documentación anterior ao século XIX dos da provincia.

O arquivo de Baiona poderá ser consultado na rede cando conclúa a súa dixitalización