ESTE HE O PADRÓN DOS MORAVEDÍS DA ENCOMENDA DA CIDADE DÒURENSE DO SEÑOR PERO ALVARES DO ANO DE LIIII.

Priemiramente, rúa do Vylar. este he o enfinto da Rúa do Vylar, de que he postor Fernán Pereyras; colledor, Lopo de Frade et son dos mrs. da encomenda do señor Pero Aluares do ano LIIII.

 1. Fernán Pereyras IIII
 2. Gonçalvo da Grosa IIIII
 3. Castança Afonso III
 4. Costança Rubia I
 5. Eynés dàspadañedo II
 6. Aldonça Rodrigues I
 7. Tereija da Alén II
 8. Vaasco Fernandes V
 9. Lopo do Frade IIII
 10. Lopo carniçeiro V
 11. Pero de Chantada V
 12. Johán do Curral V
 13. Eynés dÓurantes II
 14. Eynés de San Cosmede II
 15. Johán Afonso, forneiro II
 16. Catalina Afonso IIII
 17. Pedro da Madre e sua madre V
 18. Alvaro Gonçalues III
 19. Tereija Gomes III
 20. Katalina, carniceira I

son todo XC mrs

Este hé o enfinto da rúa dos Capateiros dos mrs da encomenda do señor Pero Aluares do ano LIIII, de que he postor Ares de Chantada, colledor Gomes Solleyro.

 1. Johán Fernandes, prateiro XII
 2. María Ans I
 3. Gonçalvo de Monterroso XIII
 4. Vaasco Peres VIII
 5. Eluira Gonçalves II
 6. Moor Gonçalves II
 7. Gomes Meedes e Tareija Aluares II
 8. Mayor, serbenta de Afonso de Ramuyn II
 9. Eynés Paas I
 10. Katalina das Seixas III
 11. Ares de Chantada VI
 12. Gomes Selleyro V
 13. Pero de Roças V
 14. Aos fillos menores que fincaron de Aluaro Peres que non seja clérigo IIII
 15. Pedro, barbeiro VI
 16. Johán Salvado III
 17. Johán Tomé IIII
 18. Eynés Gonçalves V
 19. Lyonor Gonçalves VII
 20. A Constança da Camba VI
 21. Vaasco Peres, fillo de Mayor III
 22. Lyonor Gomes VI
 23. Alvaro de Souto X
 24. Ares Neto XVI
 25. María da Beiga II
 26. sua conpañeira II
 27. Moor dÀlvan II
 28. Aluaro Afonso III
 29. Gomes de Mugares VI
 30. Maryna Soleyra III
 31. Vaasco, carpinteiro IIII
 32. Eynés d´Ourense II
 33. Roy Nunes VIII

son todo CLXV mrs.

Este he o enfonto de Çima de Vyla e os Fornos e Rúa Escura dos mrs da encomenda do señor Pero Auares do ano de LIIII.

 1. Auaro Rebolo VII
 2. Fernán Martís Pescoso II
 3. Lohán de Gundiaás III
 4. Aldonça Nunes e Johán Galante VI
 5. Martyn Recobeyro III
 6. Aluaro dÈrosa IIII
 7. Mor Rodrgues I
 8. Johán DÒurense V
 9. Johán Leal IIII
 10. Eynés da Paixón I
 11. Costança de Canpaso II
 12. Johán de San Giaao V
 13. Roy da Touça V
 14. María Anes III
 15. Costança de Gaytán II
 16. Eynés Fernandes III
 17. Martyn III
 18. Afonso Martís IIi
 19. Eynés Gomes I
 20. Pero Cortydo VIII
 21. Ares, çapateyro IIII
 22. Garçía Ferrnandes VIII
 23. Lionor de Belle II
 24. Johán Pereyra I
 25. Gomes Pereyra III
 26. Eluira Copina II
 27. Afonso Mygées IIII
 28. Vaasco, çapateyro III
 29. Johán Afonso de Cereda XIII
 30. Tereyja Panchina II
 31. Roy de Mondín VIII
 32. Fernán dÒuteyro X
 33. Pero de Canba IIII
 34. Afonso Barela a sua moller II
 35. Aldara Baskes II
 36. Lionor de Castiñeyra II
 37. Eynés do Bal dÒseyra I
 38. Moor dos Pees I

Este he o ynfinto da rúa da Coredoyra dos mrs da encomenda do señor Pero Auares do ano LIIII, de que he postor Johán d´Asperante, coledor Payo Macho.

 1. Gomes Bardelo II
 2. Gonçaluo Rodrigues II
 3. Costança Fereyra II
 4. Lourenço Fereyro VIII
 5. Margarida e Johán de Marçoa VIII
 6. Ares Frango II
 7. Payo Macho VII
 8. Johan de Biana II
 9. Tereija Calua II
 10. Tereija de Betanços II
 11. Roy García IIII
 12. Diego das Cortes VIII
 13. Lionor de Chantada IIII
 14. Aldonça Rodrigues III
 15. Johán das Cortes VIII
 16. Ares Ponteyro II
 17. Afonso de Solbeyra V
 18. Tareija de Chantada I
 19. Johán dÀsperante IIII
 20. Pero Fernandes VIII
 21. Eynés de Reqeixo III
 22. Aluaro Gomes III
 23. Aluaro Fernandes VI
 24. Lourenço de Reqeixo IX
 25. María Peres VI
 26. Afonso de Melide VII
 27. Johán de Sabto Séueo V
 28. Gonçaluo Baskes XII
 29. Afonso ferador VII
 30. María Gonçalves IIII
 31. Gonçalvo Rodrigues IIII
 32. Mor Mostanceyra II
 33. Roy, barbeyro VIII
 34. Johán Fernandes de Bámeo VIII
 35. Fernando de Beryn II
 36. Tareija Boleyra II
 37. Eynés Boleyra II
 38. afonso d´Alarís IIII

soman todo CLXXX mrs.

Este he o ynfinto da rúa d´Ayra dos mrs da encomenda do señor Pero Auares do ano de LIIII anos, de que he postor Pero Fariñas, coledor Roy Yanes.

 1. Pero Fariñas IIII
 2. Mor Peres I
 3. Afonso Yanes IIII
 4. Diego das Camoyras IIII
 5. Afonso Ferrnandes et súa moller VII
 6. Gonçalvo de bobadela VI
 7. Gomes d´Amoeyro VII
 8. Aldonça, sogra de Johán de Ceboleyros I
 9. Afonso Saraleyro IIII
 10. Johan de Ceboleyros III
 11. Gomes, çapateyro IIII
 12. Eynés Gaya II
 13. Afonso Bernaldes XI
 14. Romyña II
 15. Johán Caluo IIII
 16. García Giaao et Lopo Giaao II
 17. Eluyra Saraleyra III
 18. Catalina Fereyra II
 19. Diego Marore I
 20. A muller que foy de Gonçalup Lión V
 21. Aldara de Parga II
 22. Pero d´Amoeyro X
 23. Johán Fereyro X
 24. Costança de Monterroso III
 25. Roy Yanes, demandador XII

Soman CXX mrs.

Este he o ynfinto da rúa deos Arcedianos dos mrs da encomenda do señor Pero Aluares do ano de LIIII, de que postor Aluaro da Fonte, coledor Afonso Yanes, xastre.

 1. Afonso Yanes, xastre XVI
 2. Fernán Vaskes XX
 3. Loys Garçía XIII
 4. Costança de Trela V
 5. elvira d´Oyra manía tres V
 6. Pero Sanches VII
 7. María aluares V
 8. Aluaro da Fonte V
 9. Elvira Alegre II
 10. Tereija da Canba II
 11. Eluira et Oraqa II II
 12. Costança Ares II
 13. Mor de Sárrea II
 14. Pero de Gordón IIII
 15. Costança da Fonte I
 16. Tereija Anes II
 17. Eynés de Lobadila II
 18. Eynés da Bareyra II
 19. Mor de Sentiás I
 20. Tereija Gonçalues IIII
 21. Johán Melees VII
 22. constança Fragosa VII
 23. Costança d´Amoeyro et sua madre I
 24. Lionor de Deça IIII
 25. Jácome VI
 26. Gomes Gereyro II

Autor: Xosé Lois Lamigueiro. 2002.