Pero non en Galicia. Trátase do título que o servicio de anuncios da páxina web "ScotlandsPeople" (Scotland) lle da a súa nova de xa ter en liña os índices e as imaxes dos censos de 1861. Imaxe de exemplo do censo de 1861.

Xa estaban á disposición do público os de 1871, 1881, 1891 e 1901.

Pero o exemplo podía callar na nosa terra, i escomenzar xa pola Catastro de Ensenada. A rendabilidade non falla tampouco si se apoia ó xeito escocés: Tourism and genealogy in Scotland / Turismo e xenealoxía en Galicia.

¿Sería posible que un proceso de dixitalización en liña de arquivos desatase unha actividade turístico cultural cara o Antigo Reino de Galicia? ¿Vostede qué pensa?.