Gracias á colaboración do poseedor dos documentos Antonio Leira, agora dispoñemos da lista completa de emigrados. Tamén engadimos notas e correccions que doutro xeito sería imposible.

O listado de que agora dispoñemos pódese decir que garda total fidelidade co orixinal, coa salvedade das contas da compañía que omito por non complicar a edición para a web.

Asimesmo engadiremos os días nas fechas de falecidos que figuran no documento, e que eu tiña pasado por alto.

A continuación sinalo os items que foron engadidos ou correxidos.

 • 10. Antonio Perez
 • 11. Faustino Macias (Capataz)
 • 12. Nazário Arias (id) (engadido "(id)"
 • 13. Francisco Cid
 • 14. Francisco Fernandez
 • 15. José Rodriguez
 • 46. Juan Gonzalez es Jose y pasó á Argudin (antes "pasó á Argentina")
 • 48. Pedro Garrido
 • 75. Manuel Cid (a lapiz pone o ciz) (engadido o comentario)
 • 80. Domingo Lorenzo
 • 81. Celestino López
 • 126. José Soto
 • 149. José Pousa Perez
 • 150. Rubesindo Estevez
 • [...] haber sido traspasados al Sr José Suarez Argudin. [...] (antes Argudino)
 • 156. José Gonzalez ( A lapiz pone Torres) (engadido o comentario)
 • 198. Cipriano Molinos. Fallecimiento Julio de 1854
 • 220. Andres Fernandez . Fecha de fuga Mayo de 1854
 • 231. Fernando López
 • 264. Hernando Amorin
 • 270. José Panadilo (antes Panadito)
 • 282. Pedro Salgado ( Capataz) (engadido "Capataz")
 • 296. Francisco SanPayo
 • 318. José Gonzalez. Pasó en 5 de Novbre 1.854 á la Rl junta de Fomento.