I XERACIÓN

  • Álvaro de Rois. Casou con Dª. Catalina de Neira. Vecinos de Vilalle. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

  • D. Bartolomé de Rois. Casou con Dª. Catalina de Gayoso. Filla de Pedro Ribera e de Constanza Rodríguez de Gayoso. Tiveron por filla a:

III XERACIÓN

  • Dª. Josefa Gayoso. Casou con D. Cristobal de Bañales y Moscoso. Baptizado na parroquia de Santiago pertencente a cidade de A Coruña en 1624. Licenciado e Abogado da Real Audiencia. Señor da Casa da Mota. Era pariente D. Cristóbal dos señores da fortaleza da Barreira (non sei exactamente por cal vía).

Para a súa descendencia ver Casa de Mota, Moscoso do Río. Bañales e outras