I XERACIÓN

  • Juan Pernas Lexote. Casou con María González. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

  • Pedro Pernas. Casou con María Fernández da Vega. Tiveron por filla a:

III XERACIÓN

  • María Fernández (para a súa xenealoxía ver González de Paz).