I XERACIÓN

 • Basco Taboada de Carrio. Está soterrado dentro da igrexa da parroquia de Bendoiro, no seu sepulcro hai unha estatua xacente de guerreiro.
  Casou con Dª. María Barrio. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

 • Dª. Juana Taboada Barrio
  Casou con D. Lucas Ginzo Santiso. Tiveron por fillo a:

III XERACIÓN

 • D. Gregorio Taboada.
  Casou o 25 de xuño de 1655 con Dª. Andrea Andrade de Seijas. Filla de D. Juan Varela de Seijas e Dª. Catalina López de Andrade. Os casou o arcebispo de México D. Mateo Segade Bugueiro.
  Tiveron por fillo a:

IV XERACIÓN

 • D. Andrés Taboada Figueroa.
  Casou con Dª. María Ana Clara Montenegro. (para a súa xenealoxía ver a linaxe “Torrefeita Casa de”). Tiveron por fillo a:

V XERACIÓN

 • Dª. María Josefa Taboada Montenegro
  Casou o 6 de decembro de 1725 con D. Antonio Núñez Taboada.