I XERACIÓN

 • Juan Boullosa de Caldelas. Tivo por fillo a:

II XERACIÓN

 • Antonio Boullosa. Tivo por fillo a:

III XERACIÓN

 • Juan Boullosa de Soneyra. Tivo por fillos a:

IV XERACIÓN

 1. Francisco Boullosa. Abade de Caldelas entre os anos 1634 e 1677.
 2. Catalina Boullosa.
  Casou con Domingo Orge de Caldelas. Tiveron por fillos a:

V XERACIÓN

 1. Catalina Orge Boullosa.
  Casou con Pedro Orge de Parada. Tiveron por fillo a VI 1.
 2. Ángela Orge Boullosa.
  Casou con Bartolomé Pazos. Tiveron por filla a VI 2.

VI XERACIÓN

 1. Alonso Orge.
  Casou con Dominga García de Tourón. Foron pais de VII 1.
 2. Elena Pazos Orge.
  Casou con Antonio Nogueyra. Tiveron por filla a VII 2.

VII XERACIÓN

 1. Miguel Orge de Parada.
  Casou con Ysabel Buxeiro de Antas. Filla de Francisco Buxeiro e de María Mirón (ou Ricón) (para a súa xenealoxía e descendencia ver Martínez Pose (Pontecaldelas) ) .
 2. Ángela Nogueyra Pazos.
  Casou con Alberto Corbacho. Foron pais de:

VIII XERACIÓN

 • Francisco Corbacho Nogueyra. Abade en Caldelas entre os anos 1794 e 1828.

FONTES

 • MARTÍNEZ PLASENCIA, Mercedes e SÁNCHEZ CORA, Teresa (2004): Ponte Caldelas. Memoria dun Pobo. 1500-1536. Tomo V.