I XERACIÓN

  • Juan de Sabaxáns
    Casou con María Pérez. Naturais e veciños da parroquia de Salcedo concello de Pontevedra. Tiveron por fillas a:

II XERACIÓN

  • María de Sabaxáns Pérez(ou tamén Pérez Sabaxáns)
    Casou na parroquia de Salcedo o 20 de maio de 1688 con Juan Martínez Dios. Fillo de Mateo Martínez e de María de Dios, naturais e veciños da parroquia de Salcedo. Tiveron por filla a:

III XERACIÓN

  • Andrea Martínez Sabaxáns (ou Martínez Pérez). Bautizada na parroquia de Salcedo o 20 de xullo de 1680
    Casou o 23 de agosto de 1711 nesta mesma freguesía con Domingo de Acuña Gómez (para a súa ascendencia véxase a liñaxe “Acuña Martínez”, e para a súa sucesión, a liñaxe “Malvar, do Pazo de Gandarón - Salcedo” e tamén na liñaxe "Acuña Malvar, Martín")