I XERACIÓN

  • Gonçalo Martínez, cordoneiro, veciño de Baiona.
    Casou con Costança Albares. Tiveron por fillo a:

II XERACIÓN

  • Inés Afonso de Cea, veciña de Baiona.
    Casou con Juan Peres Blanco Soutiño, pescador. Fillo de Albaro Afonso, pescador, e de María Afonso Soutiña. Tiveron por filla a:

III XERACIÓN

  • Mariña Martínez de Cea
    Casou con Fernán Carballido (para a súa ascendencia e sucesión véxase a liñaxe "Carballido, de Baiona"). Viviron mediado o século XVI.