VILA DE VIGO: SENTÉNCIA DE 1494

FONTES

 • José Martínez Crespo, “Redondela y Vigo frente a la luctuosa y el diezmo eclesiástico: La sentencia arbitral de 1494”. Cuadernos de Estudios Gallegos, Tomo XLVII, Fascículo 113. Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Instituto de Estudios Gallegos “Padre Sarmiento”.
 • Xavier Milleiro

MAREANTES, VICIÑOS E MORADORES DA VILA DE VIGO

 1. Afonso do Outeiro
 2. Juan Solteiro
 3. Pedro Solteiro
 4. Afonso de Goudaran
 5. Juan Franco
 6. Jacome de Bicedo
 7. Pedro de Ribeiro
 8. Juan Calvo da Ladeira
 9. Juan Gonzales Codeso
 10. Fernando de Bincios
 11. Seveiro Nuñez
 12. Juan de Villela
 13. Juan de Morrazo
 14. Juan Garcia
 15. Juan de Bouzas.

PROCURADOR DOS VICIÑOS

 1. Afonso de Fornelos, viciño da vila de Vigo

TESTEMUÑAS DOS VICIÑOS DE VIGO

 1. Nuño Vazquez, Juiz da dicta vila de Vigo
 2. Pedro Mendez, Procurador
 3. Ares Perez, clérigo
 4. Afonso Martiz, clérigo de San Pedro de Sardoma

NOTÁRIO POLOS VICIÑOS DE VIGO

 1. Afonso do Porto, notario e escrivano publico del Rey e Reyna, nuestros señores, enas suas Cortes e en todos los seus Reynos e señorios.

Por ellos e por los outros mariantes vecinos e moradores en esta villa de Vigo.

NOTÁRIO

 1. Juan de Pumar, escribán e notário público do Rei e da Raiña nosos señores, e notario da vila de Vigo e da sua xurisdicción polo moi Reverendísimo señor Arzobispo de Santiago.

TESTEMUÑAS POLO REITOR DA IGREXA DE VIGO

 1. Pedro Collazo
 2. Afonso Fernández.
 3. Rodrigo Souto
 4. Alvaro Vasques
 5. e outros