Relación dos viciños que aparecen no Real de Legos do Catastro de Ensenada da freguesia de Santa Maria de Carballedo, 1752:

 1. Antonio Loureiro
 2. Antonio de Noboa
 3. Antonio Prieto
 4. Andres da Torre
 5. Andres Vazquez
 6. Ana de Noboa
 7. Andres Gonzalez Sotelo, forasteiro
 8. Bartholome de Carcacia, forasteiro
 9. Carlos Fernandez
 10. Carlos Baldonedo
 11. Carlos Vazquez Varela
 12. Domingo Vazquez
 13. Domingo Fernandez
 14. Domingo Gonzalez
 15. Eulalia Rodriguez
 16. Francisco da Ucha
 17. Francisco Gonzalez
 18. Dona Francisca Losada
 19. Francisco Blanco
 20. Gregorio Blanco
 21. Gabriel Gonzalez
 22. Gregorio Santeiro
 23. Don Gregorio Pardo
 24. Don Juan Antonio de Noboa
 25. Juan Lopez
 26. Jacob da Ucha
 27. Joseph Perez
 28. Don Juan Cardero, forasteiro
 29. Don Joseph Losada, forasteiro
 30. Juan de Noboa, forasteiro
 31. Jacob Lopez
 32. Joseph Varela
 33. Lorenzo Gonzalez
 34. Marcos Gonzalez
 35. Mathias Mendez, forasteiro
 36. Don Pedro de Noboa
 37. Pedro Vazquez
 38. Pedro Ferreiro
 39. Pedro Gonzalez
 40. Pedro Vazquez del Framean
 41. Pedro Vazquez da Hermida, forasteiro
 42. Pedro Lopez
 43. Don Rodrigo Feixóo
 44. Sebastian Vazquez
 45. Dona Theresa Perez, forasteira
 46. Dona Thomasa Losada, forasteira
 47. Vizente Mazaira